How to Remove Website URL Field from WordPress Comment Form Nepali

नमस्कार मित्रहरु ! नेपाली Medium (नेपाली) ब्ल्गमा स्वागत छ| आज म तपाइँलाई सिकाउँछु कसरी तपाइँ (WordPress Comment Form) टिप्पणी फारामबाट वेबसाइट यूआरएल क्षेत्र (Website URL Field)हटाउन सक्नुहुन्छ! तल मैले तपाइँलाई …

Read moreHow to Remove Website URL Field from WordPress Comment Form Nepali